ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  • avatar
    Trưởng phòng lập trình

    Nguyễn Tuấn Anh

    Kinh nghiệm : 5năm

    Ngôn ngữ: C#, Java, matlab, Python, dotnet, dotnetcore, JavaSript, Php.